200 tysięcy złotych przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W poniedziałek, 6 lipca wójtowie i burmistrzowie z 47 gmin podpisali umowy z marszałkiem Mieczysławem Baszko i członkiem zarządu Jerzym Leszczyńskim na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego w gminach.

– Wójtowie i burmistrzowie ponoszą największy wkład na swoim terenie w finansowanie jednostek OSP, znajdując w budżecie środki na tak szczególną formację. Zarząd województwa stara się trochę im pomóc, i chociaż środki są niewystarczające, to chcemy, choć w części wspomóc jednostki OSP – powiedział Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko

Dofinansowanie otrzymało 47. gmin, spośród 54, które złożyły wnioski. Największa dotacja wyniosła 9,5 tys. zł, najniższa 1 tys. zł.

foto. wrotapodlasia.pl

foto. wrotapodlasia.pl

o autorze

Redakcja