We wtorek 16 czerwca br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski oraz Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt podpisali porozumienie w sprawie współpracy.

Porozumienie dotyczy realizacji wspólnych działań w następujących obszarach: ratowania życia oraz zdrowia ludzi, ratowania mienia i środowiska, walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, prowadzenia akcji poszukiwawczych, wsparcia specjalistycznym sprzętem, współpracy w zakresie działalności szkoleniowej, promocji służb.

Stworzony nowy rodzaj Sił Zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej, coraz częściej będzie wykorzystywany do reagowania w sytuacjach kryzysowych. WOT mają być tym łącznikiem między służbami a wojskami operacyjnymi. Chodzi przede wszystkim o skrócenie czasu dysponowania odpowiednich sił do sytuacji kryzysowych, a z drugiej strony koordynację (…) – powiedział nadbryg. Jarosław Wendt.

Dziękuję za podpisanie tego porozumienia. Myślę, że ono na pewno rozwinie kompetencje WOT. Wasze doświadczenie w zakresie reagowania kryzysowego są bezcenne – dodał płk Sławomir Kocanowski.

Foto. KW PSP Białystok 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl