Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ogłosiła dzisiaj przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa sześciu samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na części:

Część 1: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach

Napęd 6×6, kabina brygadowa, zbiornik wody min. 8000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa min. A32/8, działko wodno-pianowe, linia szybkiego natarcia.

Część 2: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Sokółce

Napęd 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody min. 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa min. A16/8, działko wodno-pianowe, linia szybkiego natarcia, wyciągarka.

Część 3: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach

Napęd 6×6, kabina trzyosobowa, zbiornik wody min. 8000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 5000 l/min, działko wodno-pianowe, linia szybkiego natarcia, wyciągarka.

Część 4: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku

Napęd 4×2, kabina brygadowa, zbiornik wody min. 4000 – 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa A32/8-2,5/40, działko wodno-pianowe, linia szybkiego natarcia, wyciągarka.

Część 5: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Łomży

Napęd 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody min. 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 3500 l/min, działko wodno-pianowe, linia szybkiego natarcia, wyciągarka.

Część 6: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla Komendy Powiatowej PSP w Mońkach

Napęd 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody min. 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa klasy A32/8, działko wodno-pianowe, linia szybkiego natarcia, wyciągarka.

Zamówienie powinno zostać wykonane do końca września br.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl