Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Kamionka Stara i Rozedranka Stara z gminy Sokółka na Podlasiu zostały z dniem wczorajszym wycofane z działań.

Jak informują druhowie z OSP Kamionka Stara, za taką sytuację odpowiedzialny jest burmistrz Sokółki, który nie przedłużył umów z kierowcami/mechanikami.

Burmistrz nie poinformował Zarządów Jednostek OSP o swoich planach, dlaczego tak się stało. Kierowcy również nie zostali poinformowani o tej sytuacji. Panuje kompletny chaos i dezinformacja. Pracownicy Urzędu Miejskiego, nie potrafią odpowiedzieć i wyjaśnić tej sytuacji. W tej chwili nasza gmina jest bez aktywnej Jednostki OSP. Należy nadmienić, że OSP Kamionka Stara i OSP Rozedranka Stara w roku 2020 brały udział w około 90 akcjach ratowniczo gaśniczych, w tym w 28 Prewencyjnych Zabezpieczeniach Rejonu JRG Sokółka. Z informacji jakie posiadamy wszystkie Gminy w Powiecie Sokólskim poradziły sobie z podpisaniem umów z kierowcami/mechanikami OSP – napisali druhowie na swojej stronie.

Co na to burmistrz Sokółki?

Czekamy na stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. RIO w Gdańsku zakwestionowała umowy-zlecenia z kierowcami OSP, twierdząc, że wójt lub burmistrz może podpisać umowę jedynie komendantem gminnym, bo tylko tam ustawa przewiduje takie zatrudnienie. RIO nakazało rozwiązać te umowy. Czekamy. Nie możemy podpisać tych umów, jeśli mamy takie stanowisko. Jutro zbieramy się i będziemy szukać wyjścia z tej sytuacji. Na miesiąc styczeń będziemy starali się podpisać umowy, nie wiem jeszcze w jakim zakresie. Myślę, że stanie się to w przyszłym tygodniu – powiedziała Anna Jakimik w rozmowie z serwisem isokolka.pl

Urzędnicy powołują się na stanowisko RIO z Gdańska, ale istnieje również stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 2010 roku, w którym dopuszczono finansowanie kierowców samochodów służących ochronie przeciwpożarowych w ramach umowy o pracę.

o autorze

Redakcja/Łukasz