Do końca marca 2022 roku podlaski system alarmowania i ostrzegania będzie zmodernizowany tak, aby objął zasięgiem cały region, w tym cztery przejścia graniczne. Przybędzie nowoczesnych syren alarmowych – poinformował w czwartek na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W województwie podlaskim system alarmowy z uwagi na ograniczone środki finansowe, został w podstawowym zakresie zmodernizowany w 2015 roku. Modernizację zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zwiększono wówczas zasięgi radiowe jedynie wybranych powiatowych central alarmowych, w tym centrali wojewódzkiej.

Obecny system ostrzegania i alarmowania zapewnia skuteczność w powiadamiania na terenie 71% gmin województwa. W skład systemu wchodzi 312 syren alarmowych w tym 104 komplety elektronicznych cyfrowych syren z możliwością przekazywania komunikatów głosowych; powiatowo/miejskie centrale alarmowe; wojewódzkie centrale alarmowe – informuje Podlaski Urząd Wojewódzki.

Powoli dobiegają końca przygotowania do przetargu na dalszą modernizację i rozszerzenie systemu alarmowego. Zadanie polegać będzie na wymianie 45 wyeksploatowanych syren alarmowych, instalację syren w 48 nowych lokalizacjach, budowę czterech masztów radiowych wraz z systemami i uruchomienie trzech nowych central sterujących.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na zrealizowanie projektu przekazało z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ponad 3 miliony złotych, a całkowita jego wartość to prawie 4,2 mln zł.

Będziemy jednym z pierwszych województw, które będzie miało sieć systemu ostrzegania ludności na terenie całego regionu. Obejmie ona niemal 100% powierzchni – powiedział Mirosław Sienkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW.

Foto. PUW

o autorze

Redakcja/Łukasz