W piątek 4 grudnia została podpisana umowa na dostawę trenażerów do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej.

Umowa została podpisana pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowaną przez st. bryg. mgr inż. Macieja Zdęgę – Komendanta Szkoły, a Arkom PS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Henrykowie – Uroczu reprezentowaną przez Panią Magdalenę Sotomską – Prezesa Zarządu Kompiementariusza.

Wartość umowy to 15 901 595,96 zł brutto.

Więcej pisaliśmy tutaj:

Trenażery kolejowe trafią do szkół PSP. Rozstrzygnięto przetarg!

 

o autorze

Redakcja/Łukasz