W związku z wprowadzaniem kolejnych obostrzeń, a co za tym idzie zamykaniem Komend PSP na odwiedziny petentów. Nieuniknionym staje się elektroniczny obieg dokumentów. Czy przyjmowanie wniosków, podpisywanie umów dotacji w sposób elektroniczny.

Wspólnie ze strefa998.pl przygotowaliśmy poradnik jak krok po kroku podpisać elektronicznie dokument, np. umowę dotacji KSRG.

Podpisywanie odbywa się na stronie gov.pl :

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Szczegółowa instrukcja:

1. Przygotuj dokument umowy z formacie PDF (plik).

2. Sprawdź, czy posiadasz profil zaufany. Więcej informacji znajdziesz: https://strefa998.pl/blog/170_profil-zaufany-dotacje-osp

3. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF. Link: https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

4. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) albo przeciągnij plik myszką.

5. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.

6. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).

7. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z informacją na ekranie.

8. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu). Nie ma ono znaczenia dla dotacji.

9. System wygeneruje plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.

10. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Możesz podpisać tylko jeden plik za jednym razem. Jeśli chcesz podpisać kolejny dokument, kliknij przycisk Wróć do początku.

Po podpisaniu możesz pobrać plik i wysłać go e-mailem do kolejnej osoby, która też musi go podpisać, np. do Skarbnika OSP.

Tak przygotowany plik, z podpisami zgodnymi ze statutem OSP ( zazwyczaj Prezesa i Wiceprezesa lub Skarbnika), należy przesłać do osoby odpowiedzialnej w Komendzie PSP za obsługę dotacji OSP.

Materiał powstał we współpracy ze Sklepem Strażackim Strefa998.pl / www.5000plus.pl

Dotacja 5000 plus dla OSP

o autorze

Redakcja/Łukasz