Na początku maja bieżącego roku pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na swojej stronie internetowej opublikowało apel, mówiący by nie podważać zasadności prenumerowania ich periodyku przez samorządy gminne. Autorzy na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej uzasadniając prenumerowanie „Strażaka”.

Zacznijmy od tego, że artykuł 32 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku, na który powołuje się magazyn, mówi, że podmioty tworzące jednostki (ochrony przeciwpożarowej) mają obowiązek pokrywać koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Takim podmiotem może być na przykład zakład pracy (w przypadku Zakładowych Straży Pożarnych) lub Urząd Gminy, lecz ten przypadek reguluje ust. 2 tego artykułu. Wspomina również, że nie dotyczy to bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Magazyn natomiast powołując się na ust. 1 tej ustawy, wskazuje na to o czym mowa jest w ust. 2.

Każde dodatkowe źródło informacji w sprawach związanych z bezpieczeństwem prowadzenia akcji, ochroną przeciwpożarową, czy zapewnieniu jeszcze lepszej gotowości bojowej jest ważny. W apelu magazynu związkowego pojawia się jednak kontrowersyjnie brzmiący fragment „[…] istnieje podstawa prawna, która uzasadnia prenumerowanie naszego miesięcznika przez samorządy gminne”. Podstawa prawna natomiast nie wskazuje dokładnie na to, że samorządy gminne w celu zachowania bezpieczeństwa na swoim terenie, muszą prenumerować dokładnie ten magazyn.

Nie ma też wątpliwości, że „Strażak” jest periodykiem specjalistycznym (mają ku temu podstawy opisane w swoim apelu). Jednak nieprawdą jest, że są jedynym źródłem informacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cytując fragment apelu: „Poza specjalistycznym pismem <<Strażak>> OSP nie posiadają stałego dostępu do informacji o nowościach w zasadach szkolenia, wyposażenia ratowniczego oraz zmianach w ustawodawstwie.”. Co do tego, trudno się zgodzić. Obecnie dostęp do informacji o nowościach, szkoleniach, wyposażeniu ratowniczym czy zmianach w ustawodawstwie w Internecie jest naprawdę dużo. Chociażby ku temu ostatniemu powstały strony internetowe, które tematycznie zajmują się tylko zmianami w organizacjach należących do działalności pozarządowych, czyli także i Ochotnicze Straże Pożarne. Pomijam już też funkcjonowanie regionalnych serwisów informacyjnych, typu 112, czy 998, a ogólnopolskich już nie wspominając.

Magazyn związkowy z tradycjami jest ważny dla społeczności pożarniczej. Samo to, że publikowane na jego łamach są treści związane z działalnością statutową Ochotniczych Straży Pożarnych (czyli także o poszerzaniu świadomości społeczeństwa lokalnego w tematyce chociażby bezpieczeństwa, zachowywaniu tradycji itp.) jest istotne. Publikowane treści  w „Strażaku” często są pierwszym źródłem informacji, lecz czy jest to wystarczające uzasadnienie by w obecnych czasach, kiedy mamy wolność prasy, dostęp do internetu i innych magazynów, wymuszać na samorządach gminnych zakup prenumeraty? Jeśli ktoś będzie zainteresowany zakupem magazynu to pewnie go kupi. Poza tym obecnie „Strażak” nie jest jedynym periodykiem, który traktuje o tematyce pożarniczej. Czy zatem nie powinno być tak, że każdy magazyn – nawet wydawany bezpłatnie – powinien być – w imieniu ustawy o ochronie  przeciwpożarowej – traktowany jako must have wszystkich samorządów gminnych?

o autorze

Redakcja/K