Podsumowanie działalności Ośrodka Szkolenia KW PSP w Krakowie w 2022r.

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadził w 2022 roku szereg szkoleń z zakresu podstawowego, specjalistycznego oraz w ramach doskonalenia zawodowego w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego i platformy e-learningowej.

W 2022 r. zrealizowane zostały następujące szkolenia:

Doskonalenie zawodowe

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Psychoedukacja

33 przedsięwzięcia z zakresu psychoedukacji – 629 strażaków PSP, w tym:

BHP – metodyka przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

W związku z opublikowaniem nowego programu szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – metodyka przeprowadzania instruktażu stanowiskowego, w listopadzie i grudniu ubiegłego roku w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Krakowie zorganizowano 41 edycji tego szkolenia. W szkoleniach, których adresatami są naczelnicy OSP oraz kadra kierownicza komend PSP, udział wzięło 86 strażaków PSP i 965 strażaków OSP co daje razem 1051 uczestników.

Szkolenia dla strażaków ochotniczych straży pożarnych

Testy w komorze dymowej

Ośrodek Szkolenia KW PSP w Krakowie prowadzi testy w stacjonarnej komorze dymowej w Krakowie oraz w mobilnym trenarzeże rozgorzeniowo-dymowym na terenie województwa małopolskiego. W 2022 r. przeprowadzono łącznie 250 testów dla 546 strażaków  PSP oraz dla 1687 strażaków OSP.

Realizacja projektu pn. „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe – etap IV” dofinansowanego w ramach programu Polska Pomoc.

W ramach tytułowego projektu Ośrodek Szkolenia KW PSP w Krakowie, współpracując z Wydziałem Zamówień Publicznych KW PSP w Krakowie zorganizował w 2022 roku 4 szkolenia dla strażaków z Ukrainy:

Opracowanie: st. kpt. Bogusław Szydło, bryg. Jarosław Rospond – Ośrodek Szkolenia KW PSP w Krakowie

Exit mobile version