Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej podsumowała kampanię „Stop Pożarom Traw”.  

Kampania trwała od 16 marca do 30 kwietnia, w tym czasie wskutek wypalania traw jedna osoba zginęła, a 43 zostały ranne. Spłonęło ponad 9 325 ha obszarów rolnych.

Działania podejmowane przez Państwową Straż Pożarną to przede wszystkim spotkania z mieszkańcami, władzami lokalnymi oraz innymi służbami mundurowymi. Równoległe kampania prowadzona była w mediach lokalnych i społecznościowych. Współpraca ze służbą leśną oraz policją zaowocowała częstszymi patrolami w rejonach szczególnie narażonymi na podpalenia. Stosowne apele odczytywane były również w parafiach, podczas spotkań uniwersytetów trzeciego wieku, spółdzielniach mieszkaniowych. W kampanie medialną zaangażowano dzieci i młodzież, które brały udział w licznych konkursach plastycznych i quizach.

Informacje o zagrożeniach związanych z wypalaniem traw przekazywano również podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą w salach edukacyjnych „Ognik”.  Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się specjalnie dedykowana strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl, z której pobierano materiały w formie plakatów oraz ulotek.  W sumie wydrukowano 172 410 egzemplarzy materiałów informacyjnych.

o autorze

Redakcja/Łukasz