Podsumowanie ‘Ogólnopolskiego programu finansowania służb’

TYLKO U NAS. Samochody ratowniczo – gaśnicze o wartości ponad 280 mln złotych zakupiły samorządy i jednostki OSP w ramach ‘Ogólnopolskiego programu finansowania służb mundurowych’.