19 października 2015 roku w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce konferencja promująca efekty Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pod nazwą „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” oraz „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”.

W ramach projekt strażacy z całej Polski wzbogacili się o nowy sprzęt warty blisko 400 milionów złotych. Strażacy w woj. mazowieckiego w ramach obu projektów otrzymali:

Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

 • Kontener wężowy 1 szt.
 • Kontener proszkowy 1 szt.
 • Średni samochód ratownictwa chemicznego 2 szt.
 • Ciężki samochód ratownictwa chemicznego 1 szt.
 • Przyczepa do przewozu kontenerów 2 szt.
 • Samochód zaopatrzenia z żurawiem 5 szt.
 • Kontener przeciwpowodziowy z zaporami 1 szt.
 • Lekki samochód ratownictwa wodnego 1 szt.
 • Agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 100 kVA na przyczepie 1 szt.
 • Agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 40 kVA na przyczepie 1 szt.
 • Modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy z dokumentacją techniczną 1 szt.
 • Leki samochód ratownictwa wysokościowego 2 szt.
 • Quad z przyczepą 2 szt.
 • Amfibijny pojazd gąsienicowy z przyczepą 2 szt.

Projekt „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”

 • Lekki samochód rozpoznania chemicznego 1 szt.
 • Robot rozpoznania chemicznego 1 szt.
 • Ubrania specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi (CUG) 15 szt.
 • Samochód gaśniczy z modułem proszkowym 1 szt.
 • Średni samochód ratowniczo- gaśniczy 1 szt.
 • Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 3 szt.
 • Samochód z podnośnikiem i drabiną ratowniczą o wysokości 23 metrów 1 szt.
 • Kontener do transportu środka pianotwórczego 1 szt.
 • Samochód z drabiną mechaniczną 30 metrów 1 szt.
 • Kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych 1 szt.

„Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”

Projekt przyczynił się do usprawnienia działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze Polski. Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, który zapewni identyfikowanie substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwi likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych. Beneficjentem projektu była Komenda Główna PSP, natomiast komendy wojewódzkie PSP były upoważnione do ponoszenia wydatków związanych z realizacją Projektu.

Wartość projektu: 186 294 183,02 zł. Wartość dofinansowania: 158 173 458,75 zł.

 

„Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

Projekt przyczynił się do usprawnienia działań Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Polski w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Przedmiotem projektu był zakup samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych podczas zdarzeń, wymagających znacznego i długotrwałego zaangażowania środków ratowniczych.

Beneficjentem projektu była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, a 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej zostało upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Wartość projektu: 198 537 941,36 PLN, Wartość dofinansowania:168 757 250,15 PLN.

 

Oba Projekty były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Opracowanie: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

o autorze

Redakcja