W Krakowie odbyła się konferencja prasowa ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Podsumowane zostały działania poszczególnych służb w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Podsumowując ten okres, tj. od 20 do 31 lipca 2016 r., komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski poinformował, iż strażacy przeprowadzili łącznie 269 interwencji, w tym 181 w miejscach odbywania się uroczystości Światowych Dni Młodzieży, z uwzględnieniem spotkań diecezjalnych.

W działaniach tych zaangażowanych było łącznie 121 zastępów i 737 strażaków, w tym 79 zastępów PSP (432 strażaków). Strażacy udzieli kwalifikowanej pierwszej pomocy ponad 1000 osób.

W ramach samego komponentu medycznego na krakowskich Błoniach i Brzegach, którego obsadę stanowiło trzech lekarzy i dziesięciu ratowników, udzielono pomocy 386 osobom. Działania strażaków polegały m. in. na pomocy pielgrzymom przy oparzeniach słonecznych, urazach kończyn, zasłabnięciach i reakcjach uczuleniowych.

Podczas Światowych Dni Młodzieży strażacy zabezpieczali 212 spotkań diecezjalnych pielgrzymów i uczestników uroczystości. W działaniach tych brało udział łącznie 13 536 strażaków (w tym 11 138 funkcjonariuszy PSP) i 2336 pojazdów pożarniczych (1993 samochody PSP).

Ponadto od 27 lipca do 1 sierpnia 2016 r. strażacy zabezpieczają wskazane szlaki komunikacyjne (drogowe i kolejowe) na terenie dziewięciu województw (dolnośląskiego, podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego).

Każdego dnia prowadzonych było 236 operacji i podoperacji zabezpieczenia. Uczestniczyło w nich 2016 strażaków (w tym PSP – 771) z wykorzystaniem 426 samochodów pożarniczych (w tym PSP – 196).

Źródło: straz.gov.pl

o autorze

Redakcja