12 czerwca 2013 r. od godz. 0:00 do 24:00 straż pożarna odnotowała łącznie&2712 interwencji (w tym 232 pożary, 2404 miejscowe zagrożenia oraz 81 alarmów fałszywych).

Kontynuowano usuwanie skutków podtopień, intensywnych opadów deszczu, silnych wiatrów oraz miejscowych przyborów wód. W sumie odnotowano w całym kraju&1948 takich interwencji, w których udział brało&2876 zastępów, tj. 13 280 ratowników.

Najwięcej interwencji odnotowano w:

LP.

Podział administracyjny

OGóŁEM

Silne wiatry

Przybory wód

Opady deszczu

&

Polska w tym:

1948

86

497

1365

1

ŚLĄSKIE

664

49

228

387

2

MAŁOPOLSKIE

570

15

131

422

3

DOLNOŚLĄSKIE

184

1

37

146

4

ŁóDZKIE

119

2

26

91

5

MAZOWIECKIE

108

1

24

83

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

•&Województwo śląskie: Główne działania prowadzone są na terenie powiatów: częstochowskiego /41/ i myszkowskiego /38/.

Działania polegały&na wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń i obniżeń terenu, udrażnianiu przepustów oraz monitorowaniu sytuacji. W godzinach popołudniowych nastąpiło przelanie się wody poprzez obwałowanie na rzece Mała Panew w powiecie tarnogórskim w rejonie m. Krupski Młyn i Potępa.

Zalanych zostało ok. 400 ha łąk i innych terenów zielonych, wraz z kilkoma budynkami zabudowy letniskowej. Nikt nie doznał obrażeń.

•&Pomoc dla Republiki Czeskiej
Grupa ratownicza z pompą dużej wydajności kontynuuje działania na terenie Republiki Czeskiej. Polegają one na wypompowywaniu wody z obniżeń terenu w rejonie m. Vrbno.
Wg najnowszych ustaleń Grupa będzie działać na terenie Republiki Czeskiej do 16 bm.

•&Pomoc dla Republiki Federalnej Niemiec
W odpowiedzi na prośbę z Niemiec przedstawiono ofertę pomocy w postaci 300 000 worków na piasek oraz dwóch pomp dużej wydajności wraz z obsługą. Dziś&w godzinach porannych&uzyskano telefonicznie informację, że strona niemiecka nie planuje skorzystać z polskiej&propozycji.

o autorze

Redakcja