Strażacy z Nowego Targu wspierani przez druhów z powiatu nowotarskiego walczą z podtopieniami na terenie miasta.

Po intensywnych opadach deszczu poziom wody w Czarnym Dunajcu – według IMGW na godzinę 17.30 – wynosi 418 cm, to 68 cm powyżej stanu alarmowego.

Strażacy głównie wyjeżdżają do zalanych piwnic, zatkanych przepustów i zabezpieczenia budynków przed zalaniem.

O godziny 14 starosta Krzysztof Faber ogłosił na terenie powiatu nowotarskiego pogotowie przeciwpowodziowe. Sytuacja w nocy powinna się poprawić.

Foto. Michał Adamowski / facebook.com/aviationineurope

o autorze

Redakcja/Łukasz