Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało do konsultacji projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy PSP.

Projekt jest efektem Porozumienia z 8 listopada pomiędzy MSWiA oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez związki zawodowe zrzeszające funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Od 1 stycznia 2019 roku funkcjonariusze otrzymają podwyżkę w wysokości 655 zł na etat (wraz z nagrodą roczną).

W Państwowej Straży Pożarnej wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy wzrośnie z 3,22 do 3,65.

Dodatkowe środki na uposażenia umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP na poziomie 604 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłaconej w 2020 roku, nastąpi wzrost o kolejne 51 zł, tj. łącznie o 655 zł – napisano w uzasadnieniu.

Podniesienie mnożnika do 3,65 oznaczać będzie, że przeciętne uposażenie strażaka wyniesie 5560 złotych.

Podwyżka została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok w części 42 – Sprawy wewnętrzne, części 85 – Budżety wojewodów w ramach środków na funkcjonowanie PSP i pozycji 69 rezerw celowych.

Jak zmiany wyglądają w innych służbach? W Policji i Straży Granicznej mnożnik wzrośnie z 3,28 do 3,71, a w Służbie Ochrony Państwa z 3,99 do 4,42.

Kolejna podwyżka w wysokości 500 zł brutto planowana jest w 2020 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz