Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 roku Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Sam wzrost kwoty bazowej nie spowoduje zwiększenia przeciętego uposażenia, dlatego należy zwiększyć wielokrotność kwoty bazowej. W Państwowej Straży Pożarnej wzrośnie ona o 0,104, z 3,65 do 3,754. Zmiana obejmie blisko 31 tysięcy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Jak to wygląda w innych służbach? W Policji i Straży Granicznej wielokrotność kwoty bazowej wzrośnie z 3,71 do 3,810, w Służbie Ochrony Państwa z 4,41 do 4,480.

Tegoroczne podwyżki zostały zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, która obecnie znajduje się w Sejmie.  

o autorze

Redakcja/Łukasz