W poniedziałek 30 marca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2020 rok, w której przewidziane są podwyżki dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach uzgodnień podwyżka w wysokości 500 zł brutto zostanie podzielona następująco:

  • podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
  • wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
  • 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
  • awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
  • przeszeregowania wynikające z obowiązującego od dnia 21 lutego 2020 r. Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020 poz. 280) – średnio 4,18 zł na etat.

Do zakończenia całego procesu brakuje jeszcze opublikowania ustawy budżetowej w Dzienniku Ustaw oraz podpisania i opublikowania rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

To ostatnia podwyżka, która została zapisana w Porozumieniu zawartym w 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych.

Foto. fb/ Fotografia Ratownicza Jacek Krawczyk 

o autorze

Redakcja/Łukasz