Rada Ministrów podczas dzisiejszego posiedzenia zajmie się projektami rozporządzeń umożliwiających podwyżkę dla funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 roku Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) – napisano w uzasadnieniach projektów rozporządzeń dotyczących funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

W Państwowej Straży Pożarnej wielokrotność kwoty bazowej wzrośnie z 3,65 do 3,754. Zmiany obejmą blisko 31 tysięcy funkcjonariuszy PSP.

Jak to wygląda w innych służbach? W Policji i Straży Granicznej wielokrotność kwoty bazowej wzrośnie z 3,71 do 3,810, w Służbie Ochrony Państwa z 4,41 do 4,480.

Rozporządzenia miałyby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

o autorze

Redakcja/Łukasz