Podziękowania dla polskiej grupy HUSAR za działania w Turcji podczas trzęsienia ziemi

Komendant Główny gen.bryg. Andrzej Bartkowiak, zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny oraz nadbryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca dyrektora Biura Planowania Operacyjnego KG PSP oraz kapelan krajowy ks st. bryg. dr Jan Krynicki razem z członkami grupy HUSAR we wtorek 21 marca, odebrali od ambasadora Turcji w Polsce Cengiza K. Firata podziękowania za udzieloną pomoc. Przypominamy, grupa polskich strażaków w lutym br. wzięła udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji. Funkcjonariuszom w prowadzonych działaniach pomagały przeszkolone psy. Udało im się uratować 12 żyć. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ambasady Turcji w Warszawie. 

Turecki Ambasador wyraził wdzięczność kierując do ratowników takie słowa: 

 „Chciałbym przekazać ogromne, niepomierne słowa wdzięczności za Wasze bohaterstwo, jakim wykazaliście w trakcie akcji ratowniczej w Turcji. Jak pamiętamy, nad ranem 6 lutego obudziliśmy się, dowiadując się o strasznym trzęsieniu ziemi w moim kraju. Ucierpiało wtedy 14 mln ludzi w 11 prowincjach. 

Pragnę podkreślić, że Polska była jednym z pierwszych krajów, która zaoferowała pomoc wysłania specjalistycznej grupy ratowniczej. Dzięki Waszym wysiłkom, Waszemu bohaterstwu udało się ocalić 12 osób a przecież życie nawet 1 osoby jest bezcenne.

Również pragnę podkreślić wysiłek naszych czworonożnych przyjaciół, których pomoc była nieoceniona. Ślady ich łap na gruzowiskach, które przeszukiwali, będą wiecznym dowodem naszej wielkiej polsko – tureckiej przyjaźni.

Przekazuję wyrazy wdzięczności w imieniu własnym, w imieniu narodu tureckiego i ludności regionów, w których pracowaliście. Wszyscy jesteście obywatelami honorowymi miejscowości, w których pracowaliście, jesteście członkami rodzin, którym pomagaliście”.

Wydział Prasowy KG PSP

Komendant Główny PSP podczas swojej wypowiedzi podkreślił chęć niesienia pomocy wszędzie tam gdzie jest ona potrzebna: 

„Polska odpowiedziała z ofertą pomocy jako jedna z pierwszych to prawda, ale to nie powinno być zaskoczeniem, ponieważ my pomaganie i ratowanie mamy w sercach. Pomaganie i ratowanie nie zna granic! Dziś jestem dumny, że mam przyjemność stać na czele tak wspaniałych ludzi. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy Wam pomóc i zawsze będziecie mogli na nas liczyć! System ratowniczy w Polsce jest dziś tak skonstruowany, że możemy się jego siłą i mocą dzielić na świecie”.

Źródło: Wydział Prasowy KG PSP

Exit mobile version