Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej znowelizuje część ustawy o PSP dotyczącą pogrzebów funkcjonariuszy.

Justyna Roczeń, siostra Macieja Ciunowicza, strażaka JRG Kętrzyn, który zmarł w 2018 roku po wypadku na terenie komendy skierowała do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka pismo, w którym prosi o znowelizowanie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Chodzi o artykuł 103 punkt 2, brzmi on następująco „Jeżeli śmierć strażaka nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.”

Siostra strażaka zaproponowała nowe brzmienie tego punktu: „Jeżeli śmierć strażaka nastąpiła wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą w PSP”. Podobne rozwiązanie obowiązuje w policji.

Dzisiaj Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak odpowiedział na pismo. Poinformował w nim, że propozycja została oceniona pozytywnie.

W związku z toczącymi się pracami odnośnie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komenda Główna PSP zaproponowała poszerzenie zmian w ustawie o PSP o zmianę art. 103 ust. 2. – napisał Bartkowiak.

Artykuł drugi ma otrzymać nowe brzmienie: „Jeżeli śmierć strażaka nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Główny PSP może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu strażaka zmarłego na skutek wypadku w czasie pełnienia służby albo wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą, ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej”.

o autorze

Redakcja/Łukasz