Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisali list intencyjny o współpracy.

Sygnatariusze listu zadeklarowali wspólne działania na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom. Na ten cel WFOŚiGW w Gdańsku przeznaczy w tym roku 500 000 zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup sprzętu dla pomorskich jednostek PSP.

Lepsze wyposażenie to szybsza reakcja strażaków. A to z kolei przyczynia się do ograniczenia strat w środowisku, które powstają na skutek wypadków, awarii, katastrof czy klęsk żywiołowych. Nasza pomoc trafia tam, gdzie strażacy tego najbardziej potrzebują, czyli przy zakupie dobrego, bezpiecznego sprzętu – wyjaśnia Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy pozwoli  dofinansować zakup sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej, skutkiem czego  będzie większe bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, którzy licznie korzystają z atrakcji naszego regionu – tłumaczy st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki.

KW PSP Gdańsk

o autorze

Redakcja/Łukasz