Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu prowadzi przetarg na dostawę ubrań specjalnych, trafią one do wszystkich komend w województwie.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 500 kompletów ubrań specjalnych. Każdy komplet musi składać się z kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej do ubrania zgodnego z PN-EN 15614. Całość w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu i oznaczona napisami ‘PSP’ i ‘Państwowa Straż Pożarna’.

Firma, która wygra przetarg dostarczy ubrania w dwóch etapach. Etap pierwszy polega na dostawie 80 kompletów do 30 października, a etap drugi dostawa 420 kompletów do 17 grudnia 2019 r.

Najwięcej kompletów ubrań specjalnych trafi do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu – 81 kpl., Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu – 80 kpl. i Komendy Miejskiej PSP w Lesznie – 31 kpl. Pozostałe komendy otrzymają od 9 do 18 kompletów.

o autorze

Redakcja/Łukasz