Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Staśkiewicz powołał 18 lutego na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Policach st. kpt. Piotra Maciejczyka.

Starszy kapitan Piotr Maciejczyk rozpoczął swoją służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej 1 września 2003 roku jako słuchacz a następnie kadet w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Po ukończeniu SA PSP w 2005 roku podjął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Policach na stanowisku starszego ratownika. W roku 2007 został awansowany na dowódcę zastępu, w 2011 roku został mianowany na stanowisko dowódcy zmiany. Podczas służby w JRG brał udział w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu polickiego. Ponadto w czerwcu 2010 r dowodził zastępem podczas usuwania skutków powodzi w powiecie sandomierskim. W 2011 roku ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego (tytuł inżynier pożarnictwa). 1 sierpnia 2012 roku został przeniesiony do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Policach na stanowisko starszego specjalisty. Na zajmowanym stanowisku zajmował się sprawami operacyjnymi. W 2013 ukończył studia magisterskie w SGSP. 2 grudnia 2014 został awansowany na stanowisko naczelnika wydziału operacyjnego i kontrolno-rozpoznawczego. Jako naczelnik wydziału dał się poznać jak osoba, która potrafi koordynować oraz zarządzać swoimi podwładnymi. Strażak na wszystkich swoich stanowiskach wypełniał swoje obowiązki służbowe w sposób sumienny i profesjonalny wykazując się przy tym dużą inicjatywą. W 2015 roku podniósł swoje kwalifikacje kończąc studia podyplomowe na kierunku „Zapobieganie pożarom i awariom” w SGSP. Od września 2019 roku pełnił obowiązki komendanta powiatowego PSP w Policach.

Na stanowisku zastąpił st. bryg. Marka Gendka, który w ubiegłym roku przeszedł na emeryturę.

Foto. KW PSP Szczecin

o autorze

Redakcja/Łukasz