Polscy druhowie ruszyli na ćwiczenia do Mołdawii

Druhowie z trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ruszyli dzisiaj do Mołdawii, gdzie wezmą udział w międzynarodowych ćwiczeniach Full Scale Field Exercise – FSX.

W ćwiczeniach, które są organizowane w ramach projektu UE EURO-MED-REACT, realizowanego z udziałem partnerów z Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy i Polski, który koordynowany jest przez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie wezmą udział druhowie z jednostek OSP Frysztak, OSP Złotokłos i OSP Ćmińsk. Odbędą się one w dniach 11-14 lipca w Kiszyniowie.

W trakcie działań terenowych będą zademonstrowane możliwości współpracy międzynarodowej w reagowaniu na transgraniczne zagrożenia chemiczne, pożary, powodzie oraz wypadki drogowe. Jesteśmy dumni, że nasza praca na rzecz drugiego człowieka została doceniona w taki sposób i możemy reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej – napisali druhowie OSP Ćmińsk.

Nie są to pierwsze ćwiczenia druhów. Dla przykładu, jednostka OSP Ćmińsk ma za sobą ćwiczenia międzynarodowe na Białorusi i Ukrainie.

Foto. jednostki OSP

Exit mobile version