W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. strażacy Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w obradach oraz ćwiczeniach w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. VIII posiedzenie Komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń odbyło się w miejscowości Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim FR.

W ramach posiedzenia Komisji dokonano:

– Podsumowania działalności Komisji w związku z organizacją XVI posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR,
– Omówienia organizacji i funkcjonowania służb pożarniczo-ratowniczych na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego,
– Omówienia perspektywy współpracy Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR i Państwowej Straży Pożarnej oraz planu wspólnych przedsięwzięć na lata 2016-2017,
– Przedstawienia polskiej stronie informacji dotyczących ćwiczeń taktycznych w zakresie usuwania skutków sytuacji nadzwyczajnej, spowodowanej pożarem lasu, 21-22 kwietnia 2016 r.,
– Omówienia aktualnych działań związanych z programem i możliwości realizacji wspólnego projektu (Program współpracy transnarodowej Regionu Morza Bałtyckiego).

7

Uczestnicy obrad podpisali protokół VIII posiedzenia Komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń. Wyjazd na teren Obwodu Kaliningradzkiego związany był również z udziałem ratowników z Państwowej Straży Pożarnej w ćwiczeniach taktycznych w zakresie usuwania skutków sytuacji nadzwyczajnej wywołanej pożarem lasu. Ćwiczenia praktyczne zorganizowano w rejonie miejscowości Svoboda, w Okręgu Czerniachowskim w Obwodzie Kaliningradzkim.

8

Ćwiczenia to doskonała forma wymiany wiedzy na temat sprzętu będącego na wyposażeniu poszczególnych formacji mundurowych, porównanie wyposażenia, sprawdzenie możliwości sprzętu w warunkach bojowych oraz współpracy podczas usuwania pozorowanego pożaru. Skład polskiej delegacji:

– zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Jasiński – przewodniczący polskiej części Komisji,
– warmińsko-mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Mirosław Hołubowicz,
– komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie mł. bryg. Władysław Szczepanowicz,
– główny specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej KG PSP Magdalena Skrzypczak,
– wojewódzki koordynator projektów pomocowych KW PSP w Olsztynie st. sekc. Radosław Nowosielski.

6

Dodatkowo w ćwiczeniach taktyczno-bojowych uczestniczyło siedmiu strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Braniewie wyposażonych w dwa pojazdy pożarnicze i pełne zaplecze logistyczne. Strażacy z JRG PSP w Braniewie uczestniczyli w dwóch przygotowanych w ramach ćwiczeń epizodach związanych z pożarami powierzchni leśnej, współpracując ze strażakami Federacji Rosyjskiej.

9

Zrealizowane ćwiczenia to również doskonała forma sprawdzenia zaplecza logistycznego, w tym wyposażenia specjalistycznego, które znajduje się na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Braniewie.

Przed wyjazdem do Federacji Rosyjskiej zastępca komendanta głównego PSP bryg. Marek Jasiński odwiedził strażaków Komendy Powiatowej PSP w Braniewie.

KG PSP 

Opracowanie: st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

o autorze

Redakcja