Jak ustaliliśmy 7 czerwca br. po godzinie 10.00 z Komendy Miejskiej PSP w Rybniku (woj. śląskie)&wyjechała do Czech&grupa polskich strażaków.

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, na prośbę strony czeskiej, w ramach wykonywania Umowy między Rzeczypospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń, podpisanej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r.

Nasi druchowie pomagają naszym południowym sąsiadom w usuwaniu skutków powodzi. Strażacy dysponują&m.in. pompą o wydajności 45 tys. l/min. przy pomocy której wypompowywują&wodę z zalanych obszarów w okolicach miejscowości Melnik, aby udrożnić jedyną drogę dojazdu do zalanych zabudowań w miejscowości Horin.

o autorze

Redakcja