W dniach 23-26 listopada 2015 r.w Warszawie odbywa się kolejna edycja Bałtyckiego Programu Przywództwa (Baltic Leadership Programme for Future Decision-Makers).

Bałtycki Program Przywództwa to czterodniowe wydarzenie szkoleniowo-warsztatowe organizowane w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), a współtworzone przez Instytut Szwedzki, Szwedzką Agencję Zarządzania Kryzysowego, Szwedzki Uniwersytet Obrony, Sekretariat RPMB, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Inicjatywa posiada status Projektu Flagowego Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Program stanowi unikalną platformę wzmacniania wiedzy i kompetencji miękkich wśród osób pracujących na rzecz ochrony ludności i porządku publicznego. Dodatkowo umożliwia nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz wymianę doświadczeń między krajami regionu Morza Bałtyckiego. W agendzie programu znalazły się zajęcia praktyczne oraz seminaria i spotkania z przedstawicielami wysokiego szczebla pracującymi w obszarze bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

Tegoroczna edycja, realizowana w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, koncentruje się m.in. na koncepcji przywództwa strategicznego, wykorzystaniu mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysowym, komunikacji międzykulturowej, a także skutecznym włączaniu rezultatów projektów regionalnych i wniosków z misji ratowniczych i ćwiczeń do polityk krajowych.

Uczestnicy szkolenia pochodzą ze wszystkich 11 krajów RPMB.

Opracowanie: Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP

o autorze

Redakcja