Już jutro Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak w imieniu szefa MSWiA przekaże litewskim ochotnikom samochód ratowniczo – gaśniczy.

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, średni samochód ratowniczo – gaśniczy otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna z miejscowości Butrymańce w rejonie solecznickim z okręgu wileńskiego.

Polscy strażacy i samorządowcy od lat przekazują litewskim ochotnikom sprzęt i używane samochody ratowniczo – gaśnicze. 

o autorze

Redakcja/Łukasz