W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład samorządy otrzymają ponad 23 mld złotych na inwestycje. Wśród nich znalazły się również te związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Lista przedstawia się następująco:

Kujawsko-pomorskie

Gmina Sośno – Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie – 639 tys. zł,

Gmina Osie – Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiu – 4,3 mln zł,

Gmina Bartniczka – Budowa remizy strażackiej w miejscowości Radoszki i przebudowa remizy strażackiej w m. Grążawy – 920 404,65 zł,

Gmina Książki – Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach – 4 275 000 zł.

Mazowieckie

Gmina Milanówek – Budowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku – 9 647 500 zł,

Gmina Radziejowice – Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej – 2 808 755,93 zł, 

Gmina Rybno – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie , strażnica OSP w Cyprianach – 1 050 634,62 zł,

Gmina Sochocin – Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie – 4 250 000 zł.

Podlaskie

Gmina Gródek – Poprawa efektywności energetycznej remizy OSP Gródek poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji – 898 200 zł.

Warmińsko-mazurskie

Gmina Bisztynek – Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. – 5,7 mln zł.

Dolnośląskie

Gmina Bolesławiec – Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego – 2,4 mln zł,

Gmina Głogów – Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii – 9 878 850 zł,

Gmina Pielgrzymka – Budowa świetlicy wiejskiej  z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie wraz z zagospodarowania terenu – 1 890 000 zł,

Gmina Świdnica – Budowa sali gimnastycznej w Grodziszczu i remizy OSP w Gogołowie oraz modernizacja boiska w Pszennie – 9 955 000 zł,

Gmina Jemielno – Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze – 994 000 zł,

Gmina Oleśnica – Budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem w sprzęt bojowy w miejscowości Ligota Mała – 3,2 mln zł.

Lubelskie

Gmina Grabowiec – Rozbudowa istniejącej remizy OSP o pomieszczenia garażowe wraz ze zmianą konstrukcji dachowej nad częścią istniejącą – 754 897 zł,

Gmina Sławatycze – Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach – 4 mln zł,

Gmina Trzydnik Duży – Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglinie – 415 000 zł.

Lubuskie

Gmina Deszczno – Budowa remizy strażackiej w Ciecierzycach – 510 000 zł.

Łódzkie

Gmina Wróblew – Budowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzycko wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Kobierzycko – 1,5 mln zł.

Małopolskie

Gmina Niepołomice – Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności – 2 465 000 zł,

Gmina Zabierzów – Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Balicach – 4 250 000 zł,

Gmina Kościelisko – Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na cele społeczne – II etap – 1 275 000 zł.

Opolskie

Gmina Polska Cerkiew – Budowa Strażnicy OSP w sołectwie Zakrzów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – 1,6 mln zł.

Podkarpackie

BRAK

Pomorskie

BRAK

Śląskie

Gmina Dąbrowa Zielona – Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem sali konferencyjno-widowiskowej w miejscowości Dąbrowa Zielona – 848 725 zł.

Świętokrzyskie

BRAK

Wielkopolskie

Gmina Jastrowie Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo – 1 mln zł

Gmina Kazimierz Biskupi – Budowa strażnicy OSP w Kazimierzu Biskupim wraz z drogą dojazdową – 3 893 000 zł

Zachodniopomorskie

Gmina Bielice – Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na wybranych budynkach, w tym remizie OSP Bielice – 418 tys. zł

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl