Polsko-słowackie szkolenie na poligonie w Kętach

Na poligonie ratowniczym w Kętach odbyło się polsko-słowackie szkolenie, które zrealizowano w ramach projektu transgranicznego.

W szkoleniu udział wzięli strażacy-ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach i ze słowackiej jednostki DHZ Mesta Turzovka.

Poruszono takie tematy jak: zakres działań GPR przy wystąpieniu klęsk żywiołowych, działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi, zjawisk osuwisk, działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń oraz klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych.

Podnoszenie naszych kompetencji z powyższych zagadnień ma na celu usprawnienie działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu – informuje OSP Kęty.

Foto. Wojtek Bujarek – Fotografia/OSP Kęty

Exit mobile version