W związku z trudną sytuacją spowodowaną przez tragiczną powódź na Ukrainie, władze tego państwa zwróciły się o pomoc w prowadzeniu działań ratowniczych.

W związku z trudną sytuacją spowodowaną przez tragiczną powódź na Ukrainie, władze tego państwa zwróciły się o pomoc w prowadzeniu działań ratowniczych. Prośbę w tej sprawie Ukraina skierowała do państw członkowskich Unii Europejskiej za pośrednictwem Monitoring and Information Center (MIC). W związku z tym Państwowa Straż Pożarna 1 sierpnia br. wysłała: 2 kompanie specjalne powodziowe (w wariancie pompowym) w składzie 80 ratowników z województw mazowieckiego i śląskiego. Nasi strażacy dysponują 35 różnego rodzaju pojazdami pożarniczymi, 8 pompami dużej wydajności, 17 pompami małej wydajności, 3 kontenerami przeciwpowodziowymi z 6 łodziami płaskodennymi oraz zapleczem sanitarno-kwatermistrzowskim. Wyposażenie, które Polacy zabrali ze sobą wystarczy na prowadzenie działań ratowniczych przez 10 dni.

Drugiego sierpnia przed południem nasza grupa przekroczyła granicę w Medyce i po 42 godzinach dotarła w rejon miejscowości Kolomyja. Po zbudowaniu miasteczka namiotowego strażacy przystąpili w miejscowości Snyatyn (koło Kołomyi) do działań polegających na wypompowywaniu wody z zalanych terenów i obiektów.

Źródło: KG PSP

o autorze

Redakcja