W dniach 9 i 10 czerwca odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „IP KWIDZYN 2021” z udziałem Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z województwa pomorskiego.

Ćwiczenia odbyły się na poligonie do ćwiczeń z zakresu ratownictwa chemicznego, który znajduje się na terenie firmy International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.

9 czerwca ćwiczenia realizowały SGR CHEM-EKO „KWIDZYN” oraz „STAROGARD”. 10 czerwca swoje umiejętności doskonaliły SGR CHEM-EKO „BYTÓW” oraz „GDYNIA”. W organizację i przebieg ćwiczeń zaangażowana była Zakładowa Służba Ratownicza FALCK FIRE SERVICES.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych podczas zdarzeń wymagających użycia grup specjalistycznych. Ponadto ćwiczenia miały na celu sprawdzenie współpracy w ramach prowadzonych działań ratowniczych z innymi podmiotami, służbami i instytucjami.

Foto. PSP Kwidzyn 

o autorze

Redakcja/Łukasz