Pomorska KW PSP zamawia samochody ratowniczo – gaśnicze

Foto. Grzegorz Fortuna

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłosiła przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Pomorska KW PSP zamawia jeden średni samochód ratowniczo – gaśniczy 4×4 wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2000 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę A16/8-2,5/40, linię szybkiego natarcia i wyciągarkę oraz trzy ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze ze zbiornikiem wody 8000 – 9000 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 6000 l/min, wyciągarką itp.

Odbiorcy

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy ma trafić do Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, a ciężkie do komend w Gdańsku, Kartuzach i Gdyni.

Zamówienie należy wykonać w ciągu 120 dni od dnia podpisania umowy.

Exit mobile version