Starszy brygadier Piotr Socha, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał dwóch komendantów PSP.

Komendant Wojewódzki 27 lipca powołał starszego kapitana Krzysztofa Trockiego na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku i starszego kapitana Piotra Krzemińskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku.

Obaj funkcjonariusze przed powołaniem byli dowódcami jednostek ratowniczo – gaśniczych w swoich komendach.  

Foto. KW PSP Gdańsk

o autorze

Redakcja/Łukasz