Ponad 16 tys. interwencji warszawskich strażaków

Ponad 16 tysięcy razy interweniowali w ubiegłym roku warszawscy strażacy. W porównaniu z 2017 rokiem zmalała liczba interwencji.  

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w 2018 roku interweniowały 16 310 razy. W porównaniu z 2017 rokiem ogólna liczba interwencji zmalała o 1231. Komenda Miejska PSP odnotowała 4480 pożarów, 7952 miejscowych zagrożeń i 3878 fałszywych alarmów.

Najwięcej pracy mieli strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 4 i 3, którzy interweniowali odpowiednio 2139 i 2077 razy. Z kolei najwięcej do zdarzeń poza powiat wyjeżdżała Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 15 – 103 razy.

Specjalistyczne Grupy

Na bazie jednostek warszawskiej straży pożarnej działa pięć grup specjalistycznych. W ubiegłym roku Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘WARSZAWA-5’ interweniowała 46 razy, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘WARSZAWA-6’ – 230, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘WARSZAWA-7’ – 36, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego ‘WARSZAWA-8’ – 25, a Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza ‘WARSZAWA-9’ – 17.

Wyjazdy w rozbiciu na Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze*.

JRG
Wyjazdy na terenie miasta
Wyjazdy poza powiat
1
661
23
2
527
49
3
2077
11
4
2139
0
5
1474
2
6
553
31
7
1208
46
8
1208
12
9
1412
10
10
562
29
11
468
93
12
511
10
13
416
31
14
671
0
15
656
103
16
339
29
17
854
18
JRG SGSP
594
8

*wygenerowane na podstawie bazy danych SWD PSP

Foto. kpt. Krzysztof Pędziwiatr/KM PSP Warszawa

Exit mobile version