Ponad 19 milionów złotych dla OSP z Mazowsza

Już jutro rusza nabór wniosków na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego w ramach programu ‘OSP-2024’.

Celem programu jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i łączności, środki ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie.

Wysokość wsparcia finansowego, ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosić:

do 150 000 zł – w przypadku wniosku złożonego na nowy ciężki lub nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe,

do 100 000 zł – w przypadku wniosku złożonego na nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy,

do 40 000 zł – w przypadku wniosku dotyczącego dofinansowania zakupu nowego sprzętu specjalistycznego i/lub środków ochrony indywidualnej strażaka i/lub umundurowania, w tym umundurowania wyjściowego i/lub środków łączności i/lub wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego (bez względu na liczbę wskazanych jednostek OSP). Maksymalne dofinasowanie ze środków województwa nie może przekroczyć 50 % kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia.

Realizacja programu z wydatkowaniem środków zaplanowano na 2024 rok.

Wnioski mogą składać gminy w terminie od 23 października do 10 listopada br.

Exit mobile version