Jednostki OSP z Falsztyna, Waksmundu i Białki Tatrzańskiej, które uczestniczyły w akcji gaszenia pożaru w Nowej Białej otrzymały w poniedziałek symboliczne czeki na zakup wozów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białce Tatrzańskiej otrzymała 960 tys. zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 6×6, OSP Waksmund otrzymała 780 tys. zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, a druhowie z OSP Falsztyn dostali 580 tys. zł, które przeznaczą na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Przekazane środki pochodzą z ogólnej rezerwy budżetowej.

Zaangażowanie druhów i druhen z podhalańskich Ochotniczych Straży Pożarnych było w tamtych czerwcowych dniach nieocenione. Dziękuję za tę piękną służbę „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – za ofiarną i mężną postawę; za to, że można na Was polegać jak na Zawiszy – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Foto. MUW

o autorze

Redakcja/Łukasz