Ponad milion złotych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zabezpieczył w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Na realizację programu ‘FLORIAN 2018 – zapobieganie, ograniczanie i likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii’ Fundusz zabezpieczył w swoim budżecie 1 mln 100 tysięcy złotych. O środki mogą starać jednostki samorządu terytorialnego i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na:

1. zakupie specjalnych samochodów ratowniczo-gaśniczych

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:

  • do 75.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
  • do 50.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
  • do 30.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

2. zakupie wyposażenia ratowniczo – gaśniczego

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych zadania jednak nie więcej niż 20.000,00 zł (dla jednej jednostki OSP).

Nabór wniosków już trwa, zakończy się 15 marca 2018 roku. Wnioski należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą, kurierem do WFOŚiGW w Białymstoku.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 15 maja, a zadania które otrzymały środki powinny zostać zrealizowane do 31 października 2018 roku.

Więcej informacji znajdziecie na stronie WFOŚiGW w Białymstoku.

o autorze

Redakcja/Łukasz