Ponad pół miliona interwencji straży pożarnej w 2019 roku

W 2019 roku strażacy w całym kraju interweniowali 512 514 razy. W porównaniu z rokiem 2018 odnotowano wzrost o ponad 10 tysięcy zdarzeń.

Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na terenie kraju powstało 153 520 pożarów, z czego małych – 145 543, średnich – 7785, dużych – 591, bardzo dużych – 101. Miejscowych zagrożeń odnotowano 316 194, w tym 47 078 zakwalifikowano jako małe, 262 679 – średnie, 113 – duże. Jeśli chodzi o fałszywe alarmy to było ich 42 800, większość z nich potraktowano jako ‘w dobrej wierze’ – 23 758, alarmów z instalacji wykrywania było 17 512, a złośliwych alarmów – 1530

W rozbiciu na województwa dane przedstawiają się następująco:

Podział administracyjny 2018 2019
POLSKA 502055 512514
DOLNOŚLĄSKIE 46127 44021
KUJAWSKO-POMORSKIE 28424 25455
LUBELSKIE 21672 23270
LUBUSKIE 16937 14287
ŁÓDZKIE 34520 34039
MAŁOPOLSKIE 40320 50293
MAZOWIECKIE 68837 70294
OPOLSKIE 12602 13262
PODKARPACKIE 23236 29020
PODLASKIE 12020 11168
POMORSKIE 29526 29250
ŚLĄSKIE 68817 69322
ŚWIĘTOKRZYSKIE 14275 15822
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 18424 18680
WIELKOPOLSKIE 43213 41597
ZACHODNIOPOM. 23105 22734

W 2019 roku w pożarach i miejscowych zagrożeniach zginęło 5369 osób, a 64 943 zostało rannych.

Foto. Grzegorz Fortuna 

Exit mobile version