19 czerwca br. podpisano porozumienie w sprawie włączenia Wojskowej Straży Pożarnej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Porozumienie podpisali komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie starszy brygadier Mieczysław Klimczak, komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura oraz szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie podpułkownik Jacek Maślankowski.

Na mocy porozumienia komendant CSŁiI i szef delegatury wyrażają gotowość Wojskowej Straży Pożarnej (WSP) Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu do włączenia w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W ramach współdziałania określono m.in. że nadzór nad gotowością operacyjną sprawował będzie także Komendant Państwowej Straży Pożarnej, rejon działania WSP w ramach systemu jest na terenie powiatu legionowskiego, a alarmowanie Wojskowej Straży Pożarnej odbywa się drogą radiową poprzez sprzęt łączności znajdujący się na wyposażeniu WSP, działający w paśmie częstotliwości Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Natomiast komendant powiatowy zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia dla dowódców zastępów oraz innych osób funkcyjnych z zakresu uprawnień kierującego działaniami ratowniczymi oraz zasad opracowywania dokumentacji operacyjnej wymaganej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących w systemie.

To pierwsze takie porozumienie zawarte na szczeblu Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie. Wojskowa Straż Pożarna w Zegrzu jest jednym z pododdziałów w strukturach organizacyjnych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, a jej komendantem od 1993 roku jest młodszy chorąży Andrzej Woźniak. Wielokrotnie uczestniczyła ona na przełomie ostatnich lat w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu legionowskiego (około 250 razy w ciągu roku), otrzymując za swoją działalność bardzo dobre opinie u przełożonych. Wiele razy zajmowała także czołowe miejsca na zawodach na szczeblu warszawskiej Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (pierwsze w 2011 i 2013 roku, drugie w 2014 i 2012). Wszystko to świadczy o profesjonalizmie zegrzyńskich strażaków.

Włączenie wojskowych straży pożarnych do systemu sprawi, że będą one brały udział nie tylko w większej liczbie akcji ratowniczych, lecz także szkoleń i ćwiczeń. W pierwszej kolejności znajdą się w nim ci strażacy w mundurach, którzy uczestniczyli w największej liczbie zdarzeń poza terenami wojskowymi (powyżej 100 rocznie) w ramach tzw. pomocy wzajemnej. W pierwszej kolejności będą to także strażacy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

wojsko-polskie.pl

 

o autorze

Redakcja