Porozumienie WOP z PSP. Chodzi o system łączności radiowej

Dzisiaj w Komendzie Głównej PSP zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojskową Ochroną Przeciwpożarową a Państwową Strażą Pożarną o integracji systemów łączności radiowej.

Na podstawie porozumienia Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej udostępnił Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej zestaw kryptonimów radiowych dla korespondentów pracujących w systemach, sieciach i kierunkach łączności radiotelefonicznej na częstotliwościach przydzielonych jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz upoważnił Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej do pełnienia funkcji gestora tej grupy.

Dzięki temu rozwiązaniu, każdy pojazd pożarniczy pozostający na wyposażeniu wojskowej straży pożarnej, posiada unikatowy numer określający jednostkę wojskową, z której pochodzi oraz jego typ. Oczywiście dotyczy to również pozostałego sprzętu, który wymaga oznakowania numerami operacyjnymi, a co najistotniejsze dotyczy to osób funkcyjnych: dyżurnego punktu alarmowania, komendanta wsp, dowódców zastępów czy KDR. Dotychczas stosowane kryptonimy pozostawały w dyspozycji komendantów powiatowych (miejskich) PSP, z których takich informacji nie sposób było łatwo odczytać, w szczególności kierując działaniami na poziomie wyższym jak interwencyjnym. Dodajmy w tym miejscu, że oznakowanie operacyjne wojskowych straży pożarnych mieści się w granicach od 881 do 899. Widząc taki numer operacyjny pojazdu pożarniczego mamy pewność, że jest to pojazd wsp. Samo nadanie nowego numeru operacyjnego sprowadza się już obecnie do napisania przez komendanta wsp krótkiego zgłoszenia w Systemie Wspomagania Decyzji WOP,  bez potrzeby nadawania oficjalnego charakteru sprawie – bez pism i bez wyjazdów służbowych w celu wyjaśniania przedmiotu problemu oraz angażowania wielu osób w tę sprawę.  To niewątpliwie duże ułatwienie i jeden z wielu przykładów ograniczania biurokracji na szczeblu wojskowych straży pożarnych i przenoszenia tych procesów do Inspektoratu WOP – informuje rzecznik WOP bryg. Emil Ćwikliński.

Dodatkowym elementem jest przydział kryptonimów radiowych dla jednostek organizacyjnych WOP – dotychczas nie były one nadawane.

Porozumienie jest pewnym etapem wieńczącym dotychczasowe prace, które są już za nami. Oprócz tych wyżej wymienionych WOP pozyskała częstotliwość leżącą w paśmie częstotliwości PSP wyłącznie na swoje potrzeby. Kanał ten zostanie zaprogramowany na radiotelefonach służących do łączności z PSP i służyć będzie do prowadzenia korespondencji na własny użytek, dzięki czemu nie będzie już potrzeby korzystania z radiotelefonów wojskowych czy zajmowania kanałów do tego nie przeznaczonych – dodał Ćwikliński.

Żeby wszystko poszło sprawnie planowana jest organizacja serii szkoleń. W każdej jednostce organizacyjnej WOP zostaną wyznaczeni również koordynatorzy do spraw łączności, wejdą oni w program cyklicznych szkoleń realizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Foto. WOP

Exit mobile version