Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak skierował do MSWiA interpelację w sprawie utworzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Iłża w powiecie radomskim.

Obecnie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu posiada w swoich strukturach cztery Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze – trzy na terenie miasta Radom i jedną w Pionkach. Gmina Iłża znajduje się w rejonie operacyjnym Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 i działa na jej terenie 13 jednostek OSP. Dodatkowo – według danych za 2018 rok – teren gminy objęty jest porozumieniami dotyczącymi wzajemnych obszarów chronionych podpisanym pomiędzy Komendą Miejską PSP w Radomiu, a komendami w Starachowicach i Lipsku.

„Iłża to duży ośrodek miejski w tej części województwa. Mieszka w nim kilkanaście tysięcy osób, które każdego dnia pokonują wiele kilometrów w drodze np. do pracy. Iłża to siedziba gminy miejsko-wiejskiej, do której często przyjeżdżają osoby mieszkające w sąsiednich wsiach. Wszystko to rodzi duży ruch komunikacyjny, który niestety wiąże się z ryzykiem wypadków drogowych. W związku z tym wydaje się konieczne utworzenie nowoczesnej jednostki ratowniczo-gaśniczej, która zapewniłaby poszkodowanym szybką i specjalistyczną pomoc. Biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające ze wzmożonego ruchu samochodowego, nie można tu zapomnieć o budowie obwodnicy Iłży. Z jednej strony nowa obwodnica odciąży wąski odcinek DK 9 w samej Iłży, a z drugiej będzie generowała większy ruch aut osobowych i ciężarowych poza granicami miasta, co będzie miało wpływ na wzrost ryzyka kolizji i wypadków drogowych.

Wart podkreślenia jest również fakt, że Iłża jest jednym z miast, w którym szybko przyrasta również ilość obiektów handlowo-usługowych, a to powoduje większą ilość potencjalnych zdarzeń, a dojazd Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu trwa nawet do 35 min.

Pragnę podkreślić, że wskazując na lokalizację i budowę nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej, nie zapominam także o charakterystyce gminy Iłża, która, jak wcześniej wspomniałem, jest gminą miejsko-wiejską. Rozwijający się w samej Iłży przemysł oraz obszar usług rodzi zagrożenie poważnymi wypadkami i pożarami. Podobnie sytuacja wygląda na terenach wiejskich, gdzie dochodziło i niestety będzie dochodzić do wypadków z udziałem maszyn rolniczych oraz pożarów gospodarstw i sąsiadujących zabudowań mieszkalnych. Biorąc pod uwagę te argumenty, należy stwierdzić, że lokalizacja w Iłży jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej jest dla tego terenu niezbędna.”

– napisał poseł w swojej interpelacji i dołączył siedem pytań.

  1. Czy Pan Minister i podlegli Panu komendanci PSP planują utworzenie i budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Iłży?
  2. Jeśli tak, to kiedy są planowane pierwsze prace związane z powstaniem jednostki?
  3. Jaki będzie koszt utworzenia nowej jednostki?
  4. Kiedy jest planowane zakończenie inwestycji?
  5. Ile osób znajdzie pracę w nowej jednostce?
  6. Jakie dokładnie będą zadania nowej jednostki i jej pracowników? Na dokładnie jakim obszarze będzie funkcjonowała nowa jednostka?
  7. Jaki będzie koszt wyposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami resort ma na odpowiedź 14 dni.

Foto. KM PSP Radom 

o autorze

Redakcja/Łukasz