Poseł Prawa i Sprawiedliwości  Sławomir Skwarek skierował do MSWiA interpelację w sprawie nadawania sztandarów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Sztandar jest znakiem najwyższych wartości, honoru i oddania służbie. Strażak podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej składa ślubowanie na sztandar, na którym na stronie głównej umieszcza się napis W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE albo BÓG HONOR OJCZYZNA. Nadanie sztandaru jest godną i stosowną formą podziękowania za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Jest także wyrazem wdzięczności za niesienie ofiarnej pomocy wszędzie tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie, mienie – nawet z narażeniem życia. To również akt uhonorowania odpowiedniej służby wielu pokoleń strażaków – napisał poseł w interpelacji.

Zadał również dwa pytania:

  • Ile jednostek PSP do dnia 28.02.2021 r. nie posiadało aktualnego sztandaru zgodnego z ustawą z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej?
  • Ile jednostek nie posiada sztandaru z podziałem na województwa?

W imieniu szefa MSWiA odpowiedział Sekretarz Stanu Maciej Wąsik. Poinformował on, że sztandar posiada Komenda Główna PSP oraz wszystkie Komendy Wojewódzkie PSP i szkoły pożarnicze.

Jeśli chodzi o komendy powiatowe i miejskie to sztandar posiadają wszystkie komendy w województwach: podlaskim, lubuskim, świętokrzyskim, łódzkim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim.

Największe braki są w województwie dolnośląskim, własnego sztandaru nie ma tam czternaście komend, a w województwie pomorskim sztandaru nie mają cztery komendy, śląskim – 5, małopolskim – 3, lubelskim – 2, warmińsko-mazurskim – 4, opolskim – 1, wielkopolskim – 3, zachodniopomorskim – 1 i mazowieckim – 6.

Sztandar jednostce organizacyjnej PSP nadaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wnioski o nadanie sztandaru przedstawia Ministrowi SWiA Komendant Główny PSP w przypadku komend wojewódzkich PSP i szkół PSP, instytutów badawczych PSP oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa. W przypadku komend powiatowych i miejskich PSP z wnioskiem o nadanie sztandaru występuje komendant wojewódzki PSP, drogą służbową za pośrednictwem Komendanta Głównego PSP.

o autorze

Redakcja/Łukasz