13 lutego w siedzibie ZG ZOSP RP odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego omówiono i przeanalizowano treść materiałów na marcowe posiedzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP, w tym projekt budżetu Zarządu Głównego, Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Ośrodka Szkoleniowego w Turawie oraz projekt planu pracy na 2020 rok.

Rozpatrzono projekty uchwał w sprawie nadania odznaczeń związkowych, planu zatrudnienia w Biurze ZG ZOSP RP na 2020 rok, rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej na zakup ochron osobistych, sprzętu pożarniczego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych oraz na propagowanie bezpieczeństwa pożarowego oraz projekt uchwały w sprawie limitu odznaczeń i odznak dla zarządów oddziałów wojewódzkich ZOSP RP.

Podczas posiedzenia zaprezentowano kalendarz imprez organizowanych przez ZOSP RP oraz imprez, w których Związek jest współorganizatorem. Omówiono stan przygotowań do VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę, która odbędzie się 26 kwietnia 2020 roku oraz przedstawiono informację dotyczącą organizacji Gali Finałowej IV edycji Konkursu Floriany. Przedstawiono wstępną koncepcję opracowania i wydania Monografii ZOSP RP z okazji przypadającej w 2021 roku 100. rocznicy istnienia Związku.

Na zakończenie posiedzenia druh Adam Nowak omówił przebieg ostatnich obrad Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas których rozpatrzono Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2014-2017. W toku dyskusji podczas obrad Komisji szczegółowo omówiono wady i zalety obecnego systemu finansowania OSP, zagrożenia jakie niesie ze sobą zmiana sposobu rozdziału środków dla OSP oraz podniesienie stawki VAT na produkty dla straży pożarnej. Nie rekompensują tego przyznawane centralnie dotacje, a wsparcie przeznaczane przez jednostki samorządu terytorialnego jest faktycznie pomniejszone o 23% VAT, którego gminy nie mogą odzyskać.

Podniesiono również fakt, że brak wsparcia działalności pozaratowniczej Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie takiej jaka była podczas starego systemu finansowania, prowadzi do zmniejszenia działalności i mobilności straży.

ZG ZOSP RP

o autorze

Redakcja/Łukasz