Posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena Kamińska skierowała do szefa MSWiA interpelację w sprawie sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej.

Poniżej pełna treść interpelacji:

Zgodnie z regulaminem Sejmu RP proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wykorzystywania i traktowania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pragną zwrócić uwagę na problemy występujące w ich formacji. Jak wynika z relacji funkcjonariuszy, wiceminister Jarosław Zieliński prawdopodobnie wykorzystuje także ich pracę do własnych potrzeb. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w szeregach tej formacji – niedobory kadrowe, niedofinansowanie, wykorzystywanie do celów niezwiązanych z zakresem obowiązków należy podjąć zdecydowane działania zmierzające do poprawy stanu bieżącego. Tym bardziej, że w ostatnim czasie ze służby w Państwowej Straży Pożarnej odeszło wielu bardzo doświadczonych funkcjonariuszy. Należy podkreślić, że troska o wysokie morale całej formacji Państwowej Straży Pożarnej to gwarancja bezpieczeństwa obywateli.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem do Pana Ministra:

  1. Ilu funkcjonariuszy odeszło ze służby w Państwowej Straży Pożarnej w latach 2016-2018 w skali całego kraju w przekroju wojewódzkim oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej?
  2. Dlaczego i na podstawie jakiego przepisu do wyłącznej dyspozycji Pana Komendanta Leszka Suskiego pozostają w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej dwa nieoznakowane samochody, którymi nikt nie ma prawa jeździć oprócz Pana Komendanta?
  3. Czy prawdą jest i dlaczego wspomniane samochody służą Panu Komendantowi Leszkowi Suskiemu wyłącznie do wyjazdów weekendowych? Jednocześnie, czy prawdą jest, że do codziennej pracy Pan Komendant Leszek Suski posiada trzeci samochód z kierowcą?
  4. Jaki jest koszt tych tzw. weekendowych wyjazdów Pana Komendanta Leszka Suskiego i kto jest tymi kosztami obciążany?
  5. W jaki sposób Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza rozwiązać problem coraz większych braków kadrowych w strukturach formacji Państwowej Straży Pożarnej, w tym przede wszystkim w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej?
  6. Czy wobec zaistniałych okoliczności i licznych sygnałów społecznych oraz tych pochodzących od samych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zamierza Pan przeprowadzić stosowną kontrolę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej?

Jest to druga interpelacja posłanki w sprawie Państwowej Straży Pożarnej, poprzednia została zablokowana przez Prezydium Sejmu.

o autorze

Redakcja/Łukasz