W sobotę 25 kwietnia tego roku odbyło się wielkie sprzątanie rzeki Łeby (powiat Lęborski), w akcji tej brała udział młodzież szkolna, wędkarze, miłośnicy przyrody, a także strażacy – ochotnicy oraz ratownicy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lęborku. To druga taka akcja zainicjowana przez LOT „Ziemia Lęborska”, objęła ona rzekę w jej biegu od podlęborskiej wsi Mosty do ujścia do jezioro Łebsko.

[galeria=18,prawa]Jak co roku nasi druhowie stawili się na apel organizatorów poświęcając wolną sobotę na sprzątanie rzeki Łeby z nieczystości, które w dużej mierze pochodzą z miasta Lębork. Rok temu ponad 150 osób zebrało dwie tony śmieci. Za pomocą łódek, bosaków wyłowiono z nurtu rzeki lodówki, butelki, a nawet telewizor – to doskonały przykład problemu współczesnej cywilizacji jakim są śmieci.

[galeria=7,lewa]Na zakończenie drugiej edycji akcji w Krępie Kaszubskiej zorganizowano ognisko z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników akcji. Każdy mógł wypocząć, usmażyć sobie kiełbaskę, najeść się do syta oraz wypić kawę i herbatę. Każde z ugrupowań dostało pamiątkowy dyplom za wykonanie 180 % normy, które wręczył starosta lęborski Ryszard Wenta.

1. Gmina Miasto Lębork – od mostu drogowego w Mostach do ujścia Kisewy rzekę posprzątał Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku.
2. Od ujścia Kisewy do jazu w Chocielewku pracowali:

 • 10 osobowa ekipa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku kierowana przez kpt. Bogdana Madeja – dowódcę JRG w Lęborku i aspiranta sztabowego Tomasza Lorocha – zastępcę dowódcy JRG, wyposażona w 2 samochody terenowe. Dzięki wyciągarce zamontowanej na terenowym Nissanie ekipa ta wydobyła z koryta rzeki m.in. kompletne koło od TIRa,

 • 16 osobowy zespół uczniów Państwowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku, kierowany przez nauczycieli Roberta Sieńka i Macieja Kozłowskiego,
 • wędkarze Koła PZW Marzenie ze Zdrzewna (z siedzibą w Łebieniu),
 • wędkarze Koła PZW Lębork-Miasto i Koła PZW przy Cechu Rzemiosł Różnych w Lęborku,
 • OSP Lębork (prezes Gerard Pawski, kierujący grupą Zenon Gudzio),
 • członkowie Klubu Muchowego „Dolina Łeby” i Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, wspierani przez pracowników Gospodarstwa Rybackiego Anny i Waldemara Nowickich, wyposażonych w ciągnik z przyczepą.

3. Od jazu w Chocielewku do miejscowości Gęś, który przypadł Gminie Nowa Wieś Lęborska, pracowało siedem jednostek OSP z gminy Nowa Wieś Lęborska podległych komendantowi gminnemu Leszkowi Kilanowskiemu:

 • OSP Nowa Wieś Lęborska,
 • OSP Leśnice,
 • OSP Chocielewko,
 • OSP Redkowice,
 • OSP Krępa Kaszubska,
 • OSP Pogorszewo,
 • OSP Tawęcino.

& 4. (od m. Gęś do ujścia Charbrowskiej Strugi), przydzielonym Gminie Wicko i V (od ujścia Charbrowskiej Strugi do jez. Łebsko) przydzielonym Gminie Miasto Łeba pracowały jednostki OSP z gminy Wicko podległe komendantowi gminnemu Ryszardowi Packowi:

 • OSP Wicko,
 • OSP Wrzeście,
 • OSP Łebieniec,
 • OSP Łeba.

o autorze

Redakcja