W piątek (12 października 2012) o godzinie 10:00 do SKKP w Polkowicach wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu w Obiszowie. Do działań skierowano zastęp z JRG Polkowice oraz wszystkie jednostki OSP KSRG.
&

Działania utrudniał bardzo silny wiatr przenoszący zarzewia ognia. Na szczęście był to jedynie scenariusz powiatowych ćwiczeń taktyczno – bojowych pod kryptonimem „Las 2012” które odbyły się w kompleksie leśnym w pobliżu Obiszowa.

Celem ćwiczeń było między innymi: doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych przy pożarach leśnych, polepszenie współdziałania pododdziałów pożarniczych ze służbami leśnymi, doskonalenie załóg w sprawianiu sprzętu, doskonalenie kadry dowódczej przy kierowaniu działaniami ratowniczymi na poszczególnych szczeblach dowodzenia.

Po ćwiczeniach wszyscy uczestnicy udali się na podsumowanie akcji oraz ciepły posiłek.
&

o autorze

Redakcja