We wtorek 14 lipca na terenie Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadującego z nim Nadleśnictwa Browsk zostały przeprowadzone powiatowe ćwiczenia straży pożarnej.

W trakcie ćwiczeń główny nacisk został położony na umiejętności organizacji zaopatrzenia wodnego na obszarach leśnych i zapewnienie ciągłości podawania wody. Sprawdzono również organizacje łączności, tworzenie sztabu, współdziałanie z innymi służbami, dojazd i pobór wody z punktów czerpania, przejezdność dojazdów pożarowych i możliwości taktyczno-techniczne samochodów ratowniczo-gaśniczych znajdujących się na wyposażeniu JRG oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wzięło w nich udział 55 strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce i jednostek OSP z terenu powiatu hajnowskiego oraz służby leśne Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictw: Browsk, Hajnówka i Białowieża, Policja, Straż Graniczna oraz przedstawiciele 1 Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.


Foto. KP PSP Hajnówka 

o autorze

Redakcja/Łukasz