Na podstawie rozkazu Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu z dniem 4 lutego powołana została Specjalistyczna Grupa Sonarowa „Toruń”.

Grupa została utworzona na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Toruniu. Dowódcą został st. kpt. Bartosz Kubiak.

Zadaniem grupy jest wsparcie techniczne poszukiwań obiektów podwodnych korzystając z technicznych metod poszukiwań, umożliwiających lokalizację obiektu bez użycia nurka.

Powołanie grupy było możliwe dzięki nowelizacji w 2021 roku ‘Zasad organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym’.

Pisaliśmy o tym tutaj:

W Państwowej Straży Pożarnej powstaną nowe grupy

 

Foto. KM PSP Toruń 

 

 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl